Aktivity

Pravidelné týdenní:

     Rehabilitační cvičení se pravidelně koná každé pracovní úterý v tělocvičně poradenského a rehabilitačního centra Rosky České Budějovice od 17:00 - 18:00 hodin. Cvičení vede fyzioterapeutka Mgr. Edita Strusková, která působila v RS centru Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze. Má tedy bohaté zkušenosti s vedením skupinového i individuálního cvičení u osob s RS s různou mírou neurologického postižení.

Během roku:

    Rekondiční pobyty

    Přednášky

    Cvičení na MARSU

    Den RS

 

ROSKA Č. Budějovice  finančně přispívá na vstupné na plovárnu.

Na cvičení JOGY které probíhá na Pedagogické fakultě JČU v Dukelské ulici v Č. Budějovicích.

Cvičení jógy: 

      Středeční cvičení od 17:00 - 18:00 hohin povede paní Zuzana Kornatovská 450,- Kč za semestr.

      Pondělní cvičení od 17:30 - 19:00 hodin povede paní Věra Kaňkovská 300,-Kč za semestr.

    

Novinky viz AKTUALITY