×
«

TROUSÍME SE NA KLEŤ

Pro sponzory

Přijímání věcných a finančních darů pro organizaci
 1. Dary se přijímají na základě písemné smlouvy, která obsahuje: kdo dar poskytuje, kdo dar přijímá, hodnotu nebo odhadovanou hodnotu daru, případně účel, na který bude dar použit. Smlouva je podepsána oběma stranami. 
 2. Ve smlouvě o věcném daru je nutno uvést, jakým způsobem bude dar předán, případně kdo, kde a kdy jej převezme.
 3. Finanční dar se skládá na účet občanského sdružení ROSKA České Budějovice u Poštovní spořitelny. Dárce obdrží kopii potvrzení o připsání daru na účet občanského sdružení. Číslo účtu je 233003835/0300
 4. Finanční dar může být přijatý i v hotovosti a to do pokladny občanského sdružení. Písemná smlouva je v tomto případě u daru do hodnoty 1 000 Kč vyhotovena jen na žádost dárce. Dárce obdrží pokladní doklad o přijetí daru.
 5. Přijetí věcného daru je na rozhodnutí pracovníků občanského sdružení. Přijat může být pouze dar ve funkčním stavu, případně v takovém stavu, který umožní jeho další využití. Je-li to možné, pracovníci si stav daru před jeho přijetím ověří. Není-li možnost se o funkčním stavu daru přesvědčit, dárce se zavazuje odpovědností za tento stav. 
 6. Věcný dar může být odmítnut z důvodu nefunkčnosti, značného opotřebení, nepotřebnosti či nevhodnosti. 
 7. Při přijímání většího počtu věcných darů lze přijmout pouze takový počet, který bude využit. 
 8. Je-li přijatý dar, o jehož funkčnosti nebylo možno se přesvědčit, v takovém stavu, který neumožňuje jeho další bezpečné využití, je tento dar dárci vrácen a dojde k anulování smlouvy o daru. Odmítne-li dárce věcný dar přijmout zpět, bude vhodným způsobem zlikvidován. 
 9. Poskytnutí daru nezakládá dárci (uživateli nebo jeho blízké osobě) žádné výhody. 
 10. Dárce, jehož dar převyšuje hodnotu 500,- Kč, bude uveden ve výroční zprávě organizace.
 11. Lze přispět i na účet Veřejné sbírky č.ú. : 242164841/0300
Přijímání darů pro pracovníky
 1. Pracovník může přijmout nebo odmítnout dárek na základě vlastního uvážení o jeho vhodnosti, vychází přitom z vnitřního předpisu organizace. 
 2. Pracovník nepřijme finanční dar. 
 3. Darování daru (pozornosti) pracovníkovi nezakládá dárci žádné výhody ani neovlivňuje práci pracovníka.
1

I Vy můžete pomoci

Znáte to? Ráno se probudíte a celé tělo Vás bolí, jste unavení, jen cesta do koupelny se stává téměř nadlidským výkonem, nemluvě o práci, která na Vás čeká. Asi chřipka. Pár dní si poležíte a jste opět jako rybička. U pacientů s roztroušenou sklerózou je ale takováto únava trvalým souputníkem a boj a s ní i dalšími příznaky nekončící.. Vaším příspěvkem pomáháte vytvořit těmto lidem místo, kde mohou otevřeně mluvit o svých problémech, získávat nové informace a v neposlední řadě podstupovat nezbytnou rehabilitaci a spolupodílet se na zlepšení svého stavu už jen proto, aby si sami mohli zavázat tkaničku u boty, uvařit kávu, dojít nakoupit či zvednout dítě do náruče … a ŽÍT!!!

Vyrovnat se s diagnózou nevyléčitelného invalidizujícího onemocnění

Lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život

Dosáhnout dostupnosti komplexní rehabilitace pro všechny lidi s roztroušenou sklerózou

Realizovat informační a mediální kampaně pro veřejnost i pacienty

I Vy můžete pomoci

Otevřete aplikaci pro bankovnictví na vašem telefonu a načtěte kód pro QR platbu. Částka je nastavena na 250kč, nebo ji můžete změnit na libovolnou výši. Pak už jen stačí potvrdit.