×
«
 

Pro partnery a podporovatele

Přijímání věcných a finančních darů pro organizaci

 1. Dary se přijímají na základě písemné smlouvy, která obsahuje: kdo dar poskytuje, kdo dar přijímá, hodnotu nebo odhadovanou hodnotu daru, případně účel, na který bude dar použit. Smlouva je podepsána oběma stranami. 
 2. Ve smlouvě o věcném daru je nutno uvést, jakým způsobem bude dar předán, případně kdo, kde a kdy jej převezme.
 3. Finanční dar se skládá na účet pobočného spolku ROSKA České Budějovice u ČSOB. Dárce obdrží kopii potvrzení o připsání daru na účet pobočného spolku. Číslo účtu Veřejné sbírky: 242164841/0300
 4. Finanční dar může být přijatý i v hotovosti a to do pokladny spolku. Písemná smlouva je v tomto případě u daru vyhotovena jen na žádost dárce. 
 5. Přijetí věcného daru je na rozhodnutí pracovníků spolku. Přijat může být pouze dar ve funkčním stavu, případně v takovém stavu, který umožní jeho další využití. Je-li to možné, pracovníci si stav daru před jeho přijetím ověří. Není-li možnost se o funkčním stavu daru přesvědčit, dárce se zavazuje odpovědností za tento stav. 
 6. Věcný dar může být odmítnut z důvodu nefunkčnosti, značného opotřebení, nepotřebnosti či nevhodnosti. 
 7. Při přijímání většího počtu věcných darů lze přijmout pouze takový počet, který bude využit. 
 8. Je-li přijatý dar, o jehož funkčnosti nebylo možno se přesvědčit, v takovém stavu, který neumožňuje jeho další bezpečné využití, je tento dar dárci vrácen a dojde k anulování smlouvy o daru. Odmítne-li dárce věcný dar přijmout zpět, bude vhodným způsobem zlikvidován. 
 9. Poskytnutí daru nezakládá dárci (uživateli nebo jeho blízké osobě) žádné výhody..

Přijímání darů pro pracovníky

 1. Pracovník může přijmout nebo odmítnout dárek na základě vlastního uvážení o jeho vhodnosti, vychází přitom z vnitřního předpisu organizace. 
 2. Pracovník nepřijme finanční dar. 
 3. Darování daru (pozornosti) pracovníkovi nezakládá dárci žádné výhody ani neovlivňuje práci pracovníka.

Naše projekty pravidelně spolufinancuje Statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj. 

Všem naším partnerům děkujeme - bez Vás by to nešlo!

Projekt Nové webové stránky je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Kreativní vouchery

Mediální partneři