×
«
 

Pro zájemce

Pro zájemce

Služby MS Centra Roska (zdravotní a sociální poradnu) může využít každý zájemce, nejen člen sdružení.

Členem sdružení se může stát osoba starší 18 let s občanstvím ČR, která je sama postižená, nebo má k postiženým s roztroušenou sklerózou kladný vztah a v rámci svých možností pomáhá.

Zájemce o členství vyplní přihlášku ( ke stažení zde), kterou předá výkonnému výboru organizace. Dokladem členství je členský průkaz. Při zániku členství je povinnost členský průkaz vrátit.

Práva a povinnosti členů:

Člen má právo podílet se na činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vysvětlení.

Člen má za povinnost dodržovat statut sdružení a má právo účastnit se podle stanovených pravidel všech akcí pořádaných sdružením.

Člen je povinen platit stanovené členské příspěvky. Členský příspěvek činí 200 Kč.

Využívání služeb můžete kdykoliv bez udání důvodů ukončit.

Zájemcům s omezenou hybností nabízíme možnost dohodnout se individuálně na formě spolupráce.

Informace pro rodinné příslušníky a blízké osoby

Můžeme Vám poskytnout informace o nabízené službě, domluvit se na spolupráci s osobou, pro kterou hledáte pomoc a podporu.