×
«

TROUSÍME SE NA KLEŤ

Pro zájemce

Pro zájemce

Služby MS Centra Roska (zdravotní a sociální poradnu) může využít každý zájemce, nejen člen sdružení.

Členem sdružení se může stát osoba starší 18 let s občanstvím ČR, která je sama postižená, nebo má k postiženým s roztroušenou sklerózou kladný vztah a v rámci svých možností pomáhá.

Zájemce o členství vyplní přihlášku, kterou předá výkonnému výboru organizace. Dokladem členství je členský průkaz. Při zániku členství je povinnost členský průkaz vrátit.

Práva a povinnosti členů:

Člen má právo podílet se na činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vysvětlení.

Člen má za povinnost dodržovat statut sdružení a má právo účastnit se podle stanovených pravidel všech akcí pořádaných sdružením.

Člen je povinen platit stanovené členské příspěvky. Členský příspěvek pro rok 2020 činí 150 Kč.

Využívání služeb můžete kdykoliv bez udání důvodů ukončit.

Zájemcům s omezenou hybností nabízíme možnost dohodnout se individuálně na formě spolupráce.

Informace pro rodinné příslušníky a blízké osoby

Můžeme Vám poskytnout informace o nabízené službě, domluvit se na spolupráci s osobou, pro kterou hledáte pomoc a podporu.

1

I Vy můžete pomoci

Znáte to? Ráno se probudíte a celé tělo Vás bolí, jste unavení, jen cesta do koupelny se stává téměř nadlidským výkonem, nemluvě o práci, která na Vás čeká. Asi chřipka. Pár dní si poležíte a jste opět jako rybička. U pacientů s roztroušenou sklerózou je ale takováto únava trvalým souputníkem a boj a s ní i dalšími příznaky nekončící.. Vaším příspěvkem pomáháte vytvořit těmto lidem místo, kde mohou otevřeně mluvit o svých problémech, získávat nové informace a v neposlední řadě podstupovat nezbytnou rehabilitaci a spolupodílet se na zlepšení svého stavu už jen proto, aby si sami mohli zavázat tkaničku u boty, uvařit kávu, dojít nakoupit či zvednout dítě do náruče … a ŽÍT!!!

Vyrovnat se s diagnózou nevyléčitelného invalidizujícího onemocnění

Lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život

Dosáhnout dostupnosti komplexní rehabilitace pro všechny lidi s roztroušenou sklerózou

Realizovat informační a mediální kampaně pro veřejnost i pacienty

I Vy můžete pomoci

Otevřete aplikaci pro bankovnictví na vašem telefonu a načtěte kód pro QR platbu. Částka je nastavena na 250kč, nebo ji můžete změnit na libovolnou výši. Pak už jen stačí potvrdit.