×
«
 

Jsme tady, abychom pomáhali nejen lidem s roztroušenou sklerózou, propojili svět zdravých a nemocných a dali šanci žít plnohodnotný život všem, co jej chtějí aktivně prožít.


Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.  je organizace pro pomoc a podporu lidem nemocným roztroušenou sklerózou a jejich blízkým. Je neziskovým, dobrovolným a nepolitickým sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1993. Název Roska je spojením počátečních písmen nemoci - ROztroušená SKlerózA.

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která volí výkonný výbor. Výkonný výbor v letošním roce pracuje v tomto složení:

 • Předsedkyně: Bc. Věra Švábová
 • Místopředseda: Pavel Koklar
 • Člen výboru: Bc. Pavel Štoček
 • Člen výboru: Tomáš Zielinski
 • Členka výboru: Lenka Osvaldová
 • Nezávislá revizorka: Ludmila Sedláčková


Garanční lékařka: MUDr. Libuše Lhotáková


Činnost sdružení

Obhajujeme práva a prosazujeme zájmy osob se zdravotním postižením, poskytujeme zázemí jim i jejich rodinám a dalšími vhodnými způsoby pracujeme s komunitou, ve které tyto osoby žijí. Působíme na veřejnost v přístupu a toleranci k lidem s roztroušenou sklerózou a informujeme o problematice této nemoci. Dále sdružujeme a spravujeme prostředky určené pro pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, a účelně s nimi nakládáme v souladu se svým posláním. Naším cílem je poskytovat komplexní poradenství tak, aby všichni pacienti měli stejný přístup k léčbě a rehabilitaci. Provozujeme rehabilitační centrum pro tyto pacienty. 

100% našich zaměstnanců je zaměstnáno na chráněném trhu práce. 

Komu naše služby poskytujeme

Služby jsou určeny všem, kterým na sobě záleží, rádi by si zacvičili, ale necítí se na fitness. Nejsme klasické fitness, jsme místo otevřené lidem nejen s roztroušenou sklerózou, ale všem, které trápí nějaký handicap či horší fyzická kondice. Důraz klademe na pravidelnou a odbornou rehabilitaci.

Organizujeme

Nabízíme různé typy cvičení pro zdravé tělo a ducha, organizujeme ozdravné pobytové akce. Lidé s RS a vyplněnou přihláškou potvrzenou odborným lékařem - neurologem mohou čerpat příspěvek od Ministerstva zdravotnictví.  Pořádáme společná setkání, osvětové a sportovní akce a přednášky zdravotních odborníků. Provozujeme informační, poradenské, kontaktní a rehabilitační centrum pro nemocné RS a jejich blízké. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky (invalidní vozík, chodítko).

Naše zásady
 • Respektování jedinečnosti a důstojnosti klienta
 • Autonomie – možnost svobodně se rozhodnout
 • Individuální, profesionální a empatický přístup
 • Diskrétnost a důvěra
 • Partnerství 
 • Bezpečí, přijetí a porozumění

Projekt Nové webové stránky je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Kreativní vouchery

Mediální partneři

Novinky z Budějcké Rosky

Přehled toho nejdůležitějšího co pro vás chystáme.Všechny akituality