×
«
 

Doporučení pro pacienty RS v době epidemie COVID -19

Úvodní obrázekl aktuality

1.Epidemiologická doporučení: 

Zcela zásadní význam má dodržování všech epidemiologických doporučení: 

 Ruce si často umývejte mýdlem a vodou nebo desinfekčními prostředky. 

 Nedotýkejte se očí, nosu a úst, pokud nemáte čisté ruce.

 Snažte se dodržovat vzdálenost alespoň 1 metr mezi vámi a ostatními, zejména těmi, kteří mají kašel a kýchají.

 Při kašlání a kýchání zakryjte ústa a nos ohnutým loktem nebo kapesníkem.

 Vyhýbejte se kontaktu s větším počtem lidí. 

 Pokud je to možné, nepoužívejte veřejnou dopravu. 

 Pečovatelé a členové rodiny, kteří jsou v kontaktu s osobu s RS, by se také měli řídit těmito doporučeními, aby se snížila šance na přenesení infekce. Pokud by byl někdo ve vašem okolí pozitivně testován nebo byl v riziku infekce, tak je nutné se od něho důsledně izolovat. 

 V době infekce je potřeba ve zvýšené míře dodržovat i ostatní zásady – vyloučit psychický a fyzický stres, nutný je dostatek odpočinku a spánku, zdravá strava s dostatkem zeleniny a ovoce, vitaminů, vyloučit alkohol a kouření! Úprava režimu pravidelných kontrol v RS centrech Postup je vždy individuální, obecně lze ale doporučit: 

 Pokud je to možné, tak u stabilního pacienta nahradit plánovanou kontrolu kontrolou telefonickou s tím, že léky (biologická terapie) vyzvedne pacientem pověřená zdravá osoba. Ostatní běžné léky lze zaslat formou elektronického receptu. Personál center je připraven na tuto telefonickou a mailovou komunikaci. 

 V případě rizikového pracovního prostředí nebo nutnosti cestování veřejnou dopravou doporučujeme zejména u pacientů léčených léky s větším potlačením imunitních reakcí vystavení dočasné pracovní neschopnosti 2. 

Doporučení ohledně léčby u roztroušené sklerózy. 

Většina léků modifikujících průběh onemocnění (DMT, biologická léčba) funguje na principu potlačení nebo modulace imunitního systému. Některé RS léky tak mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku komplikací z infekce COVID-19. Přerušení / ukončení / nezahájení této léčby musí být vždy zvažováno individuálně s ohledem na mechanismus účinku konkrétního léku vs. riziko aktivity RS. Dalšími významnými faktory jsou i věk pacienta a další přidružená onemocnění.

V souladu s aktuálními informacemi o riziku probíhající virové infekce doporučujeme: Pacienti sami nemají přerušovat léčbu, aby u nich nedošlo k tzv. rebound fenoménu, tedy k návratu původní/vyšší aktivity RS. Následující léky většinou nevedou k významnějšímu potlačení imunitních reakcí a mohou být podávány podle obvyklých pravidel: 

 Glatiramer acetát (Copaxone) 

 Interferony beta (Avonex, Avopen, Betaferon, Extavia, Plegridy, Rebif 22 a Rebif 44) 

 Teriflunomid (Aubagio)  Dimetyl fumarát (Tecfidera)

 Léčba ataky pulsem Solumedrolu

 V případě přípravků: 

 Fingolimod (Gilenya) 

 Natalizumab (Tysabri) 

 Ocrelizumab (Ocrevus) 

 Rituximab (Mabthera, Truxima) 

může být lehce zvýšené riziko. Pokud je již pacient lékem léčen, tak se domníváme, že při náhlém vysazení léčby hrozí větší riziko poškození pacienta z možnosti návratu aktivity RS, a proto doporučujeme léčbu nepřerušovat. Je nutné dodržovat ve zvýšené míře všechna epidemiologická opatření, na infuze dojíždět osobním vozem a aktuální stav vždy konzultovat s příslušným RS centrem. U následujících léčivých přípravků je na zvážení, zda není lépe jejich pravidelnou aplikaci / zahájení léčby odložit. Záleží na individuálních okolnostech, konkrétní případ je nutné vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem. Při vysoké aktivitě RS je nutné brát v úvahu i riziko aktivity nemoci a možnosti nevratného poškození pacienta z důvodu RS 

 Cladribin (Mavenclad) 

 Alemtuzumab (Lemtrada) 

Doc. MUDr. Dana Horáková, 

Ph.D. Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc

Sdílet:

I Vy můžete pomoci

Znáte to? Ráno se probudíte a celé tělo Vás bolí, jste unavení, jen cesta do koupelny se stává téměř nadlidským výkonem, nemluvě o práci, která na Vás čeká. Asi chřipka. Pár dní si poležíte a jste opět jako rybička. U pacientů s roztroušenou sklerózou je ale takováto únava trvalým souputníkem a boj a s ní i dalšími příznaky nekončící.. Vaším příspěvkem pomáháte vytvořit těmto lidem místo, kde mohou otevřeně mluvit o svých problémech, získávat nové informace a v neposlední řadě podstupovat nezbytnou rehabilitaci a spolupodílet se na zlepšení svého stavu už jen proto, aby si sami mohli zavázat tkaničku u boty, uvařit kávu, dojít nakoupit či zvednout dítě do náruče … a ŽÍT!!!

Vyrovnat se s diagnózou nevyléčitelného invalidizujícího onemocnění

Lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život

Dosáhnout dostupnosti komplexní rehabilitace pro všechny lidi s roztroušenou sklerózou

Realizovat informační a mediální kampaně pro veřejnost i pacienty

I Vy můžete pomoci

QR kód Otevřete aplikaci pro bankovnictví na vašem telefonu a načtěte kód pro QR platbu. Částka je nastavena na 250kč, nebo ji můžete změnit na libovolnou výši. Pak už jen stačí potvrdit.