×
«
daruj správně obrázek

Jsme tu, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou!!

Poděkování MaRS

Úvodní obrázekl aktuality

Především DĚKUJI paní Zuzaně Kornatovské za zajištění

tělocvičny, dále DĚKUJI všem cvičitelkám a cvičitelům, jmenovitě

Jardovi Ambrožovi, Blance Kytce Trnkové, Evě Pšeničkové, Jitce

Hosnedlové, Kristýně Rybové, Ditě Trnkové, celému týmu KMC ČB,

Lídě Brůhové, Dominice Oulické a Janě Cardové za vedení cvičebních

lekcí. DĚKUJI Zorce Palčiskové, přestože byla zraněna, sehnala

bleskově za sebe náhradu. DĚKUJI týmu tanečního centra  MOVE 21

za krásné zahájení. DĚKUJI všem sponzorům, Jihočeskému kraji,

Statutárnímu městu České Budějovice, ČEVAKu, SD Jednota, DMA

Praha i mediálním partnerům Českobudějovické Drbně, Českému

rozhlasu a JTV. DĚKUJI NF Impuls za marketingovou podporu a

v neposlední řadě DĚKUJI všem členům Rosky České Budějovice Dáše,

Vlastě, Pavle, Pavlovi, Magdě, Zuzce, Hance, Terce a Petře, kteří se

nejen zúčastnili, ale i aktivně podíleli na organizaci.

A velké DÍKY patří Vám, všem 94 účastníkům, co jste nejen

cvičili, ale i vhodili svůj příspěvek do kasičky na podporu aktivní

rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou. Společně se nám

podařilo vybrat 8.808,- Kč, což je částka, která z velké části pokryje

náklady na 1 měsíc pronájmu prostor rehabilitačního centra.

Děkuji Vám za účast a těším se na další společnou podporu

těch, co jí od nás potřebují – lidí s roztroušenou sklerózou.

Mějte šťastné a zdravé dny. Věra Švábová - předsedkyně

Sdílet:

I Vy můžete pomoci

Znáte to? Ráno se probudíte a celé tělo Vás bolí, jste unavení, jen cesta do koupelny se stává téměř nadlidským výkonem, nemluvě o práci, která na Vás čeká. Asi chřipka. Pár dní si poležíte a jste opět jako rybička. U pacientů s roztroušenou sklerózou je ale takováto únava trvalým souputníkem a boj a s ní i dalšími příznaky nekončící.. Vaším příspěvkem pomáháte vytvořit těmto lidem místo, kde mohou otevřeně mluvit o svých problémech, získávat nové informace a v neposlední řadě podstupovat nezbytnou rehabilitaci a spolupodílet se na zlepšení svého stavu už jen proto, aby si sami mohli zavázat tkaničku u boty, uvařit kávu, dojít nakoupit či zvednout dítě do náruče … a ŽÍT!!!

Vyrovnat se s diagnózou nevyléčitelného invalidizujícího onemocnění

Lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život

Dosáhnout dostupnosti komplexní rehabilitace pro všechny lidi s roztroušenou sklerózou

Realizovat informační a mediální kampaně pro veřejnost i pacienty

I Vy můžete pomoci

QR kód Otevřete aplikaci pro bankovnictví na vašem telefonu a načtěte kód pro QR platbu. Částka je nastavena na 250kč, nebo ji můžete změnit na libovolnou výši. Pak už jen stačí potvrdit.