Poděkování MaRS

Především DĚKUJI paní Zuzaně Kornatovské za zajištění

tělocvičny, dále DĚKUJI všem cvičitelkám a cvičitelům, jmenovitě

Jardovi Ambrožovi, Blance Kytce Trnkové, Evě Pšeničkové, Jitce

Hosnedlové, Kristýně Rybové, Ditě Trnkové, celému týmu KMC ČB,

Lídě Brůhové, Dominice Oulické a Janě Cardové za vedení cvičebních

lekcí. DĚKUJI Zorce Palčiskové, přestože byla zraněna, sehnala

bleskově za sebe náhradu. DĚKUJI týmu tanečního centra  MOVE 21

za krásné zahájení. DĚKUJI všem sponzorům, Jihočeskému kraji,

Statutárnímu městu České Budějovice, ČEVAKu, SD Jednota, DMA

Praha i mediálním partnerům Českobudějovické Drbně, Českému

rozhlasu a JTV. DĚKUJI NF Impuls za marketingovou podporu a

v neposlední řadě DĚKUJI všem členům Rosky České Budějovice Dáše,

Vlastě, Pavle, Pavlovi, Magdě, Zuzce, Hance, Terce a Petře, kteří se

nejen zúčastnili, ale i aktivně podíleli na organizaci.

A velké DÍKY patří Vám, všem 94 účastníkům, co jste nejen

cvičili, ale i vhodili svůj příspěvek do kasičky na podporu aktivní

rehabilitace pacientů s roztroušenou sklerózou. Společně se nám

podařilo vybrat 8.808,- Kč, což je částka, která z velké části pokryje

náklady na 1 měsíc pronájmu prostor rehabilitačního centra.

Děkuji Vám za účast a těším se na další společnou podporu

těch, co jí od nás potřebují – lidí s roztroušenou sklerózou.

Mějte šťastné a zdravé dny. Věra Švábová - předsedkyně