"Výhody nové léčby převýší její rizika."

MUDr. Alena Novotná – MS centrum Pardubice

Ke stažení:

REGISTRAČNÍ LIST

ETICKÝ KODEX

OBECNÁ PRAVIDLA

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA - EVIDENČNÍ LIST

PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2020